BETALING OG KJØPSVILKÅR

BETALING

 • VIPPS – Du kan betale raskt og enkelt med Vipps. Overføringen går via Adyen og du trenger kun følge instruksene i Vipps-appen. Beløpet blir reservert når ordren er bekreftet og pengene trekkes når ordren er godkjent. Krever smarttelefon med Vipps-app og brukerkonto. Betaling via Vipps følger DNB sine brukervilkår.

ANGRERETT

 • Angrerett utløper 14 dager fra den dagen avtalen om kjøp av kurset ble inngått. Dersom kurset er gjennomført tidligere enn angrefristen utløper gjelder angrefristen 24 timer før dagen kurset er registrert som gjennomført. Kjøper er selv pliktig til å gi selger informasjon om bruk av angreretten innen fristens utløp.

REKLAMASJON VED MANGEL

 • Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at dette ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kontaktinformasjon finner du under "kontakt oss".

 • Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjenglig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerrådet.no

VED KANSELLERING ELLER ENDRING PÅ KJØPT TJENESTE

 • Donna Ioanna models AS forbeholder seg retten til å kunne endre eller kansellere en kjøpt tjeneste om det skulle oppstå situasjoner som gjør at tjenesten ikke kan utføres på først angitt dato. Donna Ioanna Models AS vil refundere betalt beløp for tjenesten, men dekker ikke kundens eventuelle andre økonomiske tap ved kansellering/endring på tjenesten.
  Dette kan være situasjoner som innebærer:
  - Økonomiske grunner
  - Sykdom
 • Donna Ioanna Models AS kan gjøre endring eller kansellering på ordre frem til 24 timer før tjenesten sin satt dato, og vil gi beskjed til kunde om det skulle forekomme.